Prva

Odprtodostopni rezultati raziskav so digitalne, spletne, brezplačne vsebine brez večine avtorskopravnih omejitev. Raziskovalcem odprti dostop omogoča večjo dostopnost in odmevnost raziskav, ustanovam pa možnost zbiranja in predstavitve njihovega dela.

VEČ >

DOMAČE NOVICE

28.10.2014: Objavi o Digitalnem repozitoriju UL FGG

02.10.2014: Predstavitve odprtega dostopa v okviru projekta FOSTER

Univerza v Ljubljani je s podporo projekta FOSTER organizirala predstavitve odprtega dostopa do rezultatov javno financiranih raziskav za slovenske odločevalce v znanosti, za raziskovalce Univerze v Ljubljani in za knjižničarje Univerze v Ljubljani.

09.9.2014: Tehnični vidiki vzpostavitve nacionalne infrastrukture odprtega dostopa

11.8.2014: Doktorsko delo Teje Koler Povh: Vpliv odprtega dostopa na citiranost znanstvenih objav v gradbeništvu

KOLER POVH, Teja. 2014. Vpliv odprtega dostopa na citiranost znanstvenih objav v gradbeništvu. Doktorska disertacija = Impact of open access on citation of scientific publications in civil engineering. Dissertation thesis. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Mentor Južnič, P., UL FF, somentor Turk, G. UL FGG).

19.6.2014: Delavnici Arhiva družboslovnih podatkov in Osrednje družboslovne knjižnice (OSICD)

Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov in vodenju bibliografij raziskovalcev, Delavnica 1: Odprti raziskovalni podatki v družboslovju in humanistiki; Delavnica 2: Bibliografije raziskovalcev in vrednotenje raziskovalne uspešnosti v družboslovju, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 18. 6. 2014

VEČ >

MEDNARODNE NOVICE

Top

Pobude za spletno objavljanje so prihajale iz tujine.

prof. dr. Miran Hladnik, Posvetovanje ZBDS, 2010

Prva