Prva

Odprtodostopni rezultati raziskav so digitalne, spletne, brezplačne vsebine brez večine avtorskopravnih omejitev. Raziskovalcem odprti dostop omogoča večjo dostopnost in odmevnost raziskav, ustanovam pa možnost zbiranja in predstavitve njihovega dela.

VEČ >

DOMAČE NOVICE

11.8.2014: Doktorsko delo Teje Koler Povh: Vpliv odprtega dostopa na citiranost znanstvenih objav v gradbeništvu

KOLER POVH, Teja. 2014. Vpliv odprtega dostopa na citiranost znanstvenih objav v gradbeništvu. Doktorska disertacija = Impact of open access on citation of scientific publications in civil engineering. Dissertation thesis. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Mentor Južnič, P., UL FF, somentor Turk, G. UL FGG).

19.6.2014: Delavnici Arhiva družboslovnih podatkov in Osrednje družboslovne knjižnice (OSICD)

Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov in vodenju bibliografij raziskovalcev, Delavnica 1: Odprti raziskovalni podatki v družboslovju in humanistiki; Delavnica 2: Bibliografije raziskovalcev in vrednotenje raziskovalne uspešnosti v družboslovju, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 18. 6. 2014

19.6.2014: Odprti dostop v znanosti na kongresu Digitalne vsebine

24.4.2014: Predstavitev Odprti dostop: priporočila za raziskovalce in založnike (urednike)

24.4.2014: Predstavitev Knjižničarji kot podpora odprtemu dostopu v Obzorju 2020 in v nacionalnem financiranju raziskovalne dejavnosti

VEČ >

MEDNARODNE NOVICE

Top

Pobude za spletno objavljanje so prihajale iz tujine.

prof. dr. Miran Hladnik, Posvetovanje ZBDS, 2010

Prva