Prva > Zakaj me mora odprti dostop zanimati?

Zakaj me mora odprti dostop zanimati?

Vse več financerjev zahteva, da morajo biti rezultati raziskav, sofinanciranih z javnimi sredstvi, odprto dostopni.

Svetovno najbolj znana je verjetno politika U. S. National Institutes of Health (glej tudi), ki od prejemnikov sredstev zahteva, da ob sprejemu članka v objavo končno različico članka oddajo v arhiv PubMed Central in zagotovijo prosto dostopnost najkasneje 12 mesecev po objavi.

Podobna zahteva je tudi del pogodb o sofinanciranju v okviru 7. okvirnega programa (Grant Agreement, Special Clause 39) na sedmih ključnih področjih (FP7-HEALTH, FP7-ICT, FP7-ENVIRONMENT, FP7-ENERGY, FP7-INFRASTRUCTURES, FP7-SSH, FP7-SIS; glej Politika Evropske komisije in OpenAIRE guide for authors).

Pričakujemo lahko, da bodo pogodbe za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti z javnimi sredstvi v kratkem vsebovale zahtevo po odprti dostopnosti rezultatov raziskav najkasneje šest mesecev po objavi (usmeritve Evropske komisije glede odprtega dostopa do podatkov raziskav in objav v naslednjem okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020, predstavljene 30. 11. 2011).

Recommendation on access to and preservation of scientific information, julij 2012 (priporočila državam članicam EU glede nacionalnih politik odprtega dostopa do znanstvenih objav in podatkov raziskav, hranjenja ter ponovne uporabe znanstvenih informacij, e-infrastruktur in sodelovanja v okolju odprtega dostopa na nacionalni, evropski ter mednarodni ravni); v slovenskem jeziku.

European Commission background note on open access to publications and data in Horizon 2020, [2012]

Horizon 2020 – Outline of a Pilot for Open Research Data, julij 2013

Agreement on “HORIZON 2020″: the EU’s research and innovation programme for the years 2014 to 2020, julij 2013

Open Access to scientific information [program dela Evropske komisije na področju odprtega dostopa], [2013]

Open Access policy in the European Research Area and beyond, september 2013

Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, december 2013 (Fact Sheet: Open Access in Horizon 2020, december 2013)

Guidelines on Data Management in Horizon 2020, december 2013

European Commission, Research & Innovation, Participant Portal, Reference Documents –> General Multi-beneficiary Model Grant Agreement for the Horizon 2020 Programme (H2020 General MGA -Multi_V2.0), September 2014: Article 29 – Dissemination of Results – Open Access – Visibility of EU Funding [določila o odprtem dostopu v pogodbah o sofinanciranju iz programa Obzorje 2020]

AGA – Annotated Model Grant Agreement, Version 2.0, 30 March 2015, Article 29 – Dissemination of Results – Open Access – Visibility of EU Funding [določila o odprtem dostopu v pogodbah o sofinanciranju iz programa Obzorje 2020]

Open Access Guidelines for research results funded by the ERC, december 2014

Odprti dostop za raziskovalce (raziskovalni vodič UL FDV)

Informacija o odprtem dostopu do recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov v programu Obzorje 2020, januar 2015

OpenAIRE H2020 Factsheets:

Javna razprava o osnutku dokumenta “Odprti dostop v Sloveniji 2015-2020: načela in določila glede odprtega dostopa do znanstvenih objav ter raziskovalnih podatkov v Sloveniji v obdobju 2015-2020″, 19. 5. 2015-2. 6. 2015

Vlada RS je 3. 9. 2015 sprejela Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020.

 

OA and the research lifecycle 7: disseminating your research, oktober 2015

UNESCO – Curriculum for Researchers, marec 2015: Module 1: Scholarly Communications, Module 2: Concepts of Openness and Open Access, Module 3: Intellectual Property Rights, Module 4: Research Evaluation Metrics, Module 5: Sharing your Work in Open Access

OpenAIRE2020 promises open access to H2020 results for all, december 2014

Predstavitve odprtega dostopa do publikacij in raziskovalnih podatkov, september 2014

Uveljavljanje odprtega dostopa: sestavljanje delov, konferenca OpenAIRE-COAR, Atene, 21.22. 5. 2014, avgust 2014

Training for EC project officers on open access and open data in Horizon 2020 (presentations), junij 2014

OpenAIRE, maj 2014

Open Access in H2020, maj 2014

Being open as an early career researcher, marec 2014

Open Access in H2020: services and support for projects [Izobraževanje o odprtem dostopu v Obzorju 2020 za sodelavce Evropske komisije], februar 2014

Odprti dostop v Evropski uniji in v Sloveniji: odprte objave in raziskovalni podatki ter njihovo povezovanje, december 2013

The State of Open Access, november 2013

Open Access at the Initiative and Networking Fund (Helmholtz Association), oktober 2013

Open Access Oxford: Expanding the possibilities

NIH will withhold grant money to enforce public-access policy, januar 2013

New services for Project Coordinators [OpenAIRE] , julij 2012

Wellcome Trust strengthens its open access policy, junij 2012

Houses of Parliament, Parliamentary Office of Science & Technology: Open Access to Scientific Information, januar 2012

C. Meier zu Verl, & W. Horstmann (Eds.). Studies on Subject-Specific Requirements for Open Access Infrastructure. Bielefeld:  Universitätsbibliothek, 2011.

Pontika, Athanasia (Nancy): The Influence of the National Institutes of Health Public-Access Policy on the Publishing Habits of Principal Investigators (doktorsko delo), 2011

Prva > Zakaj me mora odprti dostop zanimati?