Novice

Odprtodostopni rezultati raziskav so digitalne, spletne, brezplačne vsebine brez večine avtorskopravnih omejitev. Raziskovalcem odprti dostop omogoča večjo dostopnost in odmevnost raziskav, ustanovam pa možnost zbiranja in predstavitve njihovega dela.

VEČ >

DOMAČE NOVICE

MEDNARODNE NOVICE

Pobude za spletno objavljanje so prihajale iz tujine.

prof. dr. Miran Hladnik, Posvetovanje ZBDS, 2010

Novice