Novice > Avtorske pravice in licence

Avtor lahko izbira med dvema načinoma zaščite avtorskih pravic:

  • Prosti dostop (gratis ali free open access): celotno besedilo članka je brezplačno dostopno na svetovnem spletu, vsebina je varovana z določili avtorskega prava, značilnimi za naročniške znanstvene revije (avtor materialne avtorske pravice prenese na založnika).
  • Odprti dostop (libre open access): celotno besedilo članka je brezplačno dostopno na svetovnem spletu. Avtor je obdržal materialne avtorske pravice in založniku dovolil objavo (licence to publish) v odprtodostopni znanstveni reviji ali v hibridni naročniški reviji. Dovoljena in nedovoljena uporaba članka je označena na primer z licencami Creative Commons.

Več informacij je na voljo npr. na strani Copyright Toolbox, ki pomaga pri izbiri licence za zaščito avtorskih pravic v okolju odprtega dostopa.

SHERPA/Romeo je seznam politik založnikov glede shranjevanja objav v prostem ali odprtem dostopu. SHERPA/Juliet. SHERPA/FACT.

Naročniške revije: avtor in založnik podpišeta dogovor o izključnem prenosu materialnih avtorskih pravic na založnika (Copyright Transfer Agreement), ki vsebuje License to Publish za založnika. Avtor lahko predlaga dodatek k dogovoru, v skladu s katerim neizključno obdrži nekaj pravic, na primer za shranitev in dajanje na voljo javnosti preko repozitorija (SPARC Author Addendum, Evropska komisija – Addendum to Publication Agreement –> Resources for researchers).

 

Avoiding data use silos: How governments can simplify the open licensing landscape , december 2017

Francija, LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, 2016

Nemčija, Act on Copyright and Related Rights, Article 38 (4) – pravica do druge objave, 2016

Are universities finally waking up to the value of copyright?, 2017

Creative Commons – About The Licenses

An Intoduction to Copyright and Licensing, marec 2016

Legal Aspects of Open Access to Publicly Funded Research. To poglavje je del knjige ENQUIRIES INTO INTELLECTUAL PROPERTY ECONOMIC IMPACT, OECD 2015.

European IPR Helpdesk Fact Sheet Publishing v. Patenting, julij 2013

Licensing Revisited: Open Access Clauses in Practice

Commission takes first steps to broaden access to online content and outlines its vision to modernise EU copyright rules; EU Commission sets out plan to allow free data mining, december 2015

Polish Ministry of Infrastructure and Development Introduces Open Licensing Requirements, december 2015

Pregled vidikov odprtega dostopa pri večjih znanstvenih založnikih, junij 2015

Intellectual Property Rights (UNESCO), marec 2015

Open Content – A Practical Guide to Using Creative Commons Licenses, [2014]

Keeping open access simple, avgust 2014

Diamond open access and open peer review: An analysis of the role of copyright and librarians in the support of a shift towards open access in the legal domain, 2014

Authors Alliance announces principles and proposals for copyright reform, maj 2014

A model OA journal publication agreement, februar 2014

Avtorske pravice različic znanstvenih člankov: 1. Setting the record straight about Elsevier,;2. nasprotno mnenje Guest Post: Charles Oppenheim on who owns the rights to scholarly articles, januar 2014

1. Creative Commons Attribution 4.0 International Public License; 2. PLOS Welcomes CC v4.0 Licenses, december 2013

Statistics for the 1346 publishers in the RoMEO database, november 2013

Right To Science: More Publicly Funded Research, Less IP, Panellists Say, oktober 2013

Open Access Clauses in Publishers’ Licenses: Current State and Lessons Learned, oktober 2013

Public Access to Publicly Funded Materials: What Could Be, september 2013

Guide to Creative Commons for Humanities and Social Science Monograph Authors, [2013]

Will They Let Me Do That? A brief introduction to copyright and institutional repositories, marec 2013

Licence restrictions: A fool’s errand, marec 2013

Open Access Journals: issues, implications, & the how to’s of journal management using Open Journal Systems, februar 2013

Open Access Agreements and Licenses Task Force, julij 2012

Why CC-BY? Oktober 2012

Workshop Barcelona: Introduction to Creative Commons, september 2012

IPR Policy and Scientific Research: Knowledge Exchange Report for Scientific Policy Makers, marec 2012

Podatkovno rudarjenje obeta koristi, med ovirami tudi avtorsko pravo: The Value and Benefits of Text Mining, marec 2012

Why full open access matters, november 2011

Copyright issues, april 2011

Novice > Avtorske pravice in licence