Novice > DOMAČE NOVICE

15.12.2017: Arhiv družboslovnih podatkov sodeloval pri pripravi vodiča CESSDA za upravljanje raziskovalnih podatkov

Expert tour guide on Data Management

13.11.2017: Do 29. 11. 2017 javna obravnava osnutka Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti

Osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti vsebuje poglavje 4 Odprta znanost in odprti dostop do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov.

13.9.2017: Nemški projekt DEAL in sklep Rektorske konference Republike Slovenije

Predstavitev

04.9.2017: Pobuda za pogajanja mednarodnih organizacij z založniki o novem poslovnem modelu

“Free reading and paying open access articles” scholarly communication model for the better use of public funding

20.6.2017: Sprejet akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa

Akcijski načrt izvedbe Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020

12.6.2017: Podpora visokošolskih knjižnic za odprto znanost

Podpora visokošolskih knjižnic odprti znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru: Erasmus+ mobilnost osebja za usposabljanje na Univerzi v Ljubljani 2017; Academic libraries’ support for open science in the European Research Area: Erasmus+ Staff Training days at the University of Ljubljana, May 2017

27.12.2016: Konferenca Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru, 17. 11. 2016

Predstavitve in posnetek so dostopni na slovenski in angleški spletni strani konference. Kratko poročilo je objavljeno na blogu OpenAIRE: Slovenian OpenAIRE national workshop on open science in the European Research Area.

 

21.10.2016: Pop-up kavarna odprte znanosti

 Na Fakulteti za družbene vede 26. 10. 2016

10.8.2016: Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop: priročnik za raziskovalce

Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop: priročnik za raziskovalce / Preparing research data for open access : guide for data producers, 2015

10.8.2016: Open access to scientific publications and research data in Slovenia

Predstavitev na zaključni konferenci projekta PASTEUR4OA, 17. 5. 2016

Novice > DOMAČE NOVICE