Novice > MEDNARODNE NOVICE

16.3.2018: Načrti mednarodne neprofitne organizacije EIFL glede odprtega dostopa 2018-2019

Looking ahead: EIFL’s plans for open Access: EIFL’s plans for strengthening open access, open data and open science in 2018-19

15.3.2018: Ali je izvedljiv stroškovno nevtralen prehod v odprti dostop?

Is a cost-neutral transition to open access realistic?

14.3.2018: Tehnična priporočila COAR za funkcionalnosti repozitorijev naslednje generacije

COAR Releases Technical Recommendations for Fext Generation Repositories

14.3.2018: Akcijski načrt nizozemskih univerz za odprti dostop 2018-2020

Association of Universities, The Netherlands: Roadmap open access 2018-2020

13.3.2018: Spremljanje izpolnjevanja določil glede odprtega dostopa na Finskem

Measuring Open Access in Finland

12.3.2018: Pogodba med mehiško univerzo in Elsevierjem za izdajanje odprto dostopnih revij

Scholarly Publishing, Freedom of Information and Academic Self-Determination: The UNAM-Elsevier Case

11.3.2018: Finske odprto dostopne revije

Looking for commitment : Finnish open access journals, infrastructure and funding

10.3.2018: Razmislek o znanstvenem založništvu

Redressing the inverted pyramid of scientific publishing

09.3.2018: Dvojno plačevanje založnikom – za branje in za odprtost objav

Creating a Safety Net – Why Double-Dipping Is the Wrong Term and the Right Approach

08.3.2018: Sofinanciranje trajnostnih storitev v podporo odprti znanosti

SCOSS: strengthening the network of services that underpin open science and ensuring its sustainability

Novice > MEDNARODNE NOVICE