Novice > Definicije in deklaracije

Osnovni princip odprtega dostopa je dostopnost celotne vsebine na svetovnem spletu – brez naročniških ali avtorskopravnih omejitev.

Za opis značilnosti odprtega dostopa do znanstvenih objav se najpogosteje uporabljajo definicije iz budimpeške in iz deklaracije iz Bethesde. Odprtodostopna publikacija (libre open access) izpolnjuje naslednje kriterije:

  1. avtor in nosilec materialne avtorske pravice vsem uporabnikom v svetovnem merilu dajeta prosto, nepreklicno in stalno pravico dostopa do publikacije ter dovoljujeta razmnoževanje, uporabo, razširjanje, prenos in javni prikaz dela, izdelavo in distribucijo izpeljanih del v katerem koli digitalnem mediju za katerikoli odgovoren namen (dovoljeno nadaljnjo uporabo označita npr. z licencami Creative Commons) in dopuščata, da uporabniki naredijo manjše število izpisov za lastno uporabo,
  2. celotna publikacija in vsa dodatna gradiva, vključno z dovoljenjem iz prejšnje točke, so takoj po objavi odloženi v vsaj en spletni repozitorij, ki omogoča prost dostop, neomejeno distribucijo, medobratovalnost (interoperabilnost) in trajno hranjenje.

Definicija odprtega dostopa je na voljo tudi v članku Open-access repositories worldwide, 2005–2012: Past growth, current characteristics, and future possibilities (str. 2404-2405; december 2014).

Razlika med prostim (brezplačnim) in odprtim dostopom do objav na svetovnem spletu:

  • prosti dostop (gratis ali free open access): celotno besedilo objave je brezplačno dostopno na svetovnem spletu, delo je varovano z določili avtorskega prava, značilnimi za naročniške znanstvene revije (avtor je materialne avtorske pravice prenesel na založnika).
  • odprti dostop (libre open access): celotno besedilo objave je brezplačno dostopno na svetovnem spletu. Avtor je obdržal materialne avtorske pravice in pri objavi v odprtodostopni znanstveni reviji založniku dovolil prvo objavo (licence to publish). Dovoljena in nedovoljena uporaba članka je označena na primer z licencami Creative Commons. Določi jih odprtodostopna revija. V hibridnih revijah, ki so naročniške revije, je lahko na tak način odprto dostopen posamezen članek.

The Hague Declaration on Knowledge Discovery in the Digital Age, december 2014

San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), december 2012

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, oktober 2003

Bethesda Statement on Open Access Publishing, junij 2003

Budapest Open Access Initiative, februar 2002, Ten years on from the Budapest Open Access Initiative: setting the default to open, september 2012

Declaration On Science And The Use Of Scientific Knowledge, 1999

 

UNESCO – Curriculum for Library Schools, marec 2015: Module 1: Introduction to Open Access, Module 2: Open Access Infrastructure, Module 3: Resource Optimization, Module 4: Interoperability and Retrieval

 

Open access overview, november 2010, Open Access (the book), 2012

Open Access Directory

Novice > Definicije in deklaracije