Novice > Domača scena

CENTRI ZA PODPORO PRI OBJAVAH V ODPRTEM DOSTOPU

Arhiv družboslovnih podatkov
Centralna biotehniška knjižnica
Centralna medicinska knjižnica
Centralna tehniška knjižnica
CRPO in založba, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani
Narodna in univerzitetna knjižnica
Osrednja družboslovna knjižnica, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV (ADP)

Področje (veda) odprtega dostopa: odprti podatki, raziskovalni podatki, družboslovni podatki
Kontaktna oseba za pomoč pri publiciranju v odprtem dostopu:
• Prof. dr. Janez Štebe, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, ob delovnikih med 9. in 15. uro (oz. po dogovoru); tel. 01 5805 292, arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
Oblika podpore: pri pisanju načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki, predaja/prevzem raziskovalnih podatkov, hramba in dostop do podatkov, iskanje podatkov, citiranje podatkov
Načrtovana izobraževanja na tem področju:
2-3 x letno izvedemo delavnice za:
• uporabnike podatkov: Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza
• dajalce podatkov: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop
na povabilo izvedemo predavanja za ciljno javnost:
• uporabnike podatkov
• dajalce podatkov
Obveščanje o dogodkih poteka preko:
• spletna stran ADP: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/konference-in-dogodki/adp/
• mesečne novice ADP. Naročite se preko: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
Spletni vodiči oz. drugi dokumenti, video posnetki itd.:
• Vodič: Štebe, Janez, Bezjak, Sonja, Vipavc Brvar, Irena (2015). Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop : priročnik za raziskovalce. URN:NBN:SI:DOC-06SLBVXX from https://www.dlib.si
• Vodič: Štebe, Janez, Bezjak, Sonja, Vipavc Brvar, Irena (2015). Preparing research data for open access : guide for data producers. URN:NBN:SI:DOC-G0DPXMZ1 from https://www.dlib.si
• Videolectures: ADP seminar za raziskovalce / ADP seminar for researchers, Ljubljana 2014: Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop: priprava, izročitev, spravilo, http://videolectures.net/adpseminar2014_ljubljana/
• Videolectures: ADP tečaj za doktorske študente / ADP course for doctoral students, Ljubljana 2015: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti podatki: http://videolectures.net/adptecaj2015_ljubljana/
• Videolectures: ADP delavnica za knjižničarje / ADP workshop for librarians, Ljubljana 2014: Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov in vodenju bibliografij raziskovalcev: http://videolectures.net/adpdelavnica2014_ljubljana/
Več na: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/publikacije_adp/vse/
Odprti podatki – podpora: za različne ciljne javnosti: raziskovalci, pedagogi, doktorski študentje, knjižničarji, financerji raziskav…
• podpora pri pripravi načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki (etični in pravni vidiki, kakovost podatkov, dokumentacija, hramba, dostop, podatkovna objava, deljenje podatkov…)
Na vrh

CENTRALNA BIOTEHNIŠKA KNJIŽNICA (CBK), BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, UNIVERZA V LJUBLJANI

Področje (veda) odprtega dostopa: biotehnika
Kontaktna oseba za pomoč pri publiciranju v odprtem dostopu:
• Simona.Juvan@bf.uni-lj.si’ (Simona.Juvan@bf.uni-lj.si), Centralna biotehniška ali oddelčne knjižnice BF (http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/knjiznice-bf/)
Oblika podpore: Pomoč in osnovne informacije o publiciranju v odprtem dostopu. Oddelčne knjižnice Biotehniške fakultete nudijo pomoč predvsem svojim raziskovalcem, na CBK se obračajo tudi raziskovalci izven BF, saj v okviru CBK deluje OSIC za biotehniko.
Načrtovana izobraževanja na tem področju: /
Spletni vodiči oz. drugi dokumenti, video posnetki itd. : /
Odprti podatki – podpora: /
Na vrh

CENTRALNA MEDICINSKA KNJIŽNICA (CMK), MEDICINSKA FAKULTETA, UNIVERZA V LJUBLJANI

Področje (veda) odprtega dostopa: biomedicina
Kontaktna oseba za pomoč pri publiciranju v odprtem dostopu:
• Nana Turk, tel. +386 1 543 77 30, nana.turk@mf.uni-lj.si
• Igor Nekrep, tel. +386 1 543 77 30, igor.nekrep@mf.uni-lj.si
Po dogovoru (po telefonu ali e-pošti).
Oblika podpore:
• predstavitev možnosti objave v odprtodostopnih revijah,
• svetovanje pri izbiri revije,
• pomoč pri identificiranju lažnih revij in založnikov,
• podporo pri izdelavi CC-licence,
• informacijsko podporo pri iskanju odprtodostopne literature na določeno tematiko.
Načrtovana izobraževanja na tem področju: V pripravi.
Spletni vodiči oz. drugi dokumenti, video posnetki itd. : http://uni-lj.beta.libguides.com/oa_biomedicina
Odprti podatki – podpora: V delu.
Na vrh

CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA (CTK)

Področje (veda) odprtega dostopa: tehniške vede (v smislu povezave z dejavnostjo OSIC-T, pa tudi povezane vede, npr. naravoslovne);
Kontaktna oseba za pomoč pri publiciranju v odprtem dostopu:
• Maja Vihar, tel. +386 1 2003433, maja.vihar@ctk.uni-lj.si
• mag. Miro Pušnik, tel. +386 1 2003441, miro.pusnik@ctk.uni-lj.si
Oblika podpore: svetovanje v zvezi s celotno problematiko OD in odprtega publiciranja, osebno ali po telefonu, 9.00 – 15.00 oz. po dogovoru;
Načrtovana izobraževanja na tem področju: pripravljamo oblike izobraževanj ali svetovanj v skladu z željami in potrebami uporabnikov (inštitucij, skupin ipd.);
Spletni vodiči oz. drugi dokumenti, video posnetki itd. : spletna stran CTK se trenutno prenavlja.
Odprti podatki – podpora: Da, vendar še v razvoju.
Na vrh

CRPO IN ZALOŽBA, FAKULTETA ZA UPRAVO, UNIVERZA V LJUBLJANI

Področje (veda) odprtega dostopa: upravno organizacijske vede, javna uprava
Kontaktna oseba za pomoč pri publiciranju v odprtem dostopu:
• Nataša Svržnjak, tel. +386 1 580 5582, Natasa.Svrznjak@fu.uni-lj.si
Oblika podpore: vnos člankov v OJS, administrativna podpora, podpora po e-pošti in osebno pon-pet 8h-16h
Načrtovana izobraževanja na tem področju: Ne
Spletni vodiči oz. drugi dokumenti, video posnetki itd. : po sistemu OJS
Odprti podatki – podpora: Ne
Na vrh

NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA (NUK)

Področje (veda) odprtega dostopa: humanistika, družboslovje
Kontaktna oseba za pomoč pri publiciranju v odprtem dostopu:
• Nataša Jordan, tel. +386 1 2001199, natasa.jordan@nuk.uni-lj.si
• Mojca Trtnik, tel. +386 1 2001148, mojca.trtnik@nuk.uni-lj.si (bibliotekarstvo in informacijska znanost)
Oblika podpore: svetovanje v zvezi s celotno problematiko OD in odprtega publiciranja, osebno ali po telefonu, 9.00 – 14.00 oz. po dogovoru
Načrtovana izobraževanja na tem področju: informacije o izobraževanjih na spletni strani: http://mreznik.nuk.uni-lj.si/tecaj/odprti-dostop in
http://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/Program_izobrazevanja_2017.pdf
Spletni vodiči oz. drugi dokumenti, video posnetki itd. : https://mreznik.nuk.uni-lj.si/oa/odprti-dostop-1
Odprti podatki – podpora: Ne
Na vrh

OSREDNJA DRUŽBOSLOVNA KNJIŽNICA (ODK), FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE, UNIVERZA V LJUBLJANI

Področje (veda) odprtega dostopa: družboslovje
Kontaktna oseba za pomoč pri publiciranju v odprtem dostopu:
• Borut Kirar, borut.kirar@fdv.uni-lj.si
Oblika podpore: 
• svetovanje članom knjižnice po dogovoru za skupinski ali individualni termin;
• svetovanje po elektronski pošti
Načrtovana izobraževanja na tem področju:
Spletni vodiči oz. drugi dokumenti, video posnetki itd. : http://vodici.fdv.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=OAR
Odprti dostop za raziskovalce
Raziskovalni vpliv in vidnost: tradicionalna in alternativna metrika
Nepoštene založniške prakse v akademskem okolju
Uporaba vsebin pod licencami Creative Commons
Visokošolski učbeniki in učna gradiva v odprtem dostopu
Odprti podatki – podpora: Da, preko ADP (
http://vodici.fdv.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=OAR)

Novice > Domača scena