Novice > Hibridne revije

Hibridne revije (hybrid journals) so naročniške znanstvene revije v elektronski obliki, ki avtorjem ob plačilu omogočajo takojšnjo odprto ali prosto dostopnost posameznih člankov Sredstva avtorju zagotovita njegova organizacija ali financer raziskave. Avtor obdrži materialne avtorske pravice za takoj odprto dostopni članek (označen npr. z licenco Creative Commons) v sicer naročniški znanstveni reviji, v kateri so avtorji drugih člankov, dostopnih preko naročnine, materialne avtorske pravice prenesli na založnika.

Primeri:

Slovenski založniki ne izdajajo hibridnih znanstvenih revij.

 

Report Towards a Competitive and Sustainable OA Market in Europe, marec 2017

The costs and benefits to the research community of Open Access: A briefing paper, marec 2016

A ‘gold-centric’ implementation of open access: Hybrid journals, the ‘total cost of publication’ and policy development in the UK and beyond, 2016

Christmas is over. Research funding should go to research, not publishers! Moving Forwards on Open Access, oktober 2015

Double dipping in hybrid open access – chimera or reality?, 2015

Article Processing Charges (APCs), september 2015

Pregled vidikov odprtega dostopa pri večjih znanstvenih založnikih, junij 2015

Average APC price 2014, februar 2015

Novice > Hibridne revije