Novice > Kako lahko odprto objavim svoje delo?

Glede na obstoječe možnosti odprtega in prostega dostopa lahko avtor za skoraj vsako svojo objavo doseže, da bo prosto dostopna na svetovnem spletu:

  1. objavi jo v odprto ali prosto dostopni znanstveni reviji (v približn tretjini odprtih revije je potrebno plačilo)
  2. objavi jo v hibridni znanstveni reviji kot odprto ali prosto dostopen članek (potrebno plačilo)
  3. objavi jo v naročniški znanstveni reviji (brezplačno ali proti plačilu) in svojo končno različico recenziranega članka shrani v repozitorij (brezplačno)

 

The costs and benefits to the research community of Open Access: A briefing paper, 2016

Think. Check. Submit. Choose the right journal for your research, 2015

Researchers offered 95% accuracy on publisher open access policies, julij 2015

Pregled vidikov odprtega dostopa pri večjih znanstvenih založnikih, junij 2015

Scholarly Communication Toolkit

Understanding your rights: repositories, websites, and “self-archiving”, januar 2014

Understanding your rights: pre-prints, post-prints and publisher versions, december 2013

Preserving Research: The top online archives for storing your unpublished findings, avgust 2013

How open is it? 2012 (lestvica odprtosti recenziranih revij)

Publication fees in open access publishing: sources of funding and factors influencing choice of journal, januar 2012 (objava v reviji JASIST 1/2012, prednatis)

Sistemi za vrednotenje raziskovalne dejavnosti bolje vrednotijo objavljanje v revijah z dejavnikom vpliva, financerji pa zahtevajo odprto dostopnost rezultatov javno financiranih raziskav. Priporočila za raziskovalce v Strategic Publishing Rules – a Manual for Researchers (december 2011).

60% of journals allow immediate archiving of peer-reviewed articles – but it gets much much better …, november 2011

An approach to open access author payment, marec/april 2010

Equity for Open-Access Journal Publishing, avgust 2009; Compact for Open-Access Publishing Equity (COPE)

Guide to campus-based open-access publishing funds

SHERPA Juliet: Research funders’ open access policies

Paying for open access publication charges, marec 2009

Novice > Kako lahko odprto objavim svoje delo?