Novice > MEDNARODNE NOVICE > Knjižnična podpora raziskovalnim podatkom različnih disciplin na TU Delft

Knjižnična podpora raziskovalnim podatkom različnih disciplin na TU Delft

Data Stewardship – addressing disciplinary data management needs

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Novice > MEDNARODNE NOVICE > Knjižnična podpora raziskovalnim podatkom različnih disciplin na TU Delft