Novice > ODPRTA ZNANOST

DEFINICIJA ODPRTE ZNANOSTI

Teresa Riera Madurell je v dokumentu Europe’s Future: Open Innovation, Open Science, Open to the World (2017, str. 61) različne opredelitve odprte znanosti združila v naslednje skupine aktivnosti:

 • pravičen odprti dostop do recenziranih znanstvenih publikacij,
 • odprti dostop do raziskovalnih podatkov in do metapodatkov,
 • odprtokodna programska oprema,
 • odprto dostopni laboratorijski dnevniki.

Te skupine se nanašajo na štiri poglavitne cilje (1-4) in štiri osnovne potrebe (5-8):

 1. javna dostopnost in popolna transparentnost znanstvenega komuniciranja,
 2. javna dostopnost in ponovna uporaba raziskovalnih podatkov,
 3. transparentnost metodologije eksperimentov, opazovanj in zbiranja podatkov,
 4. popolno sodelovanje znanstvenikov,
 5. okrepitev dialoga med znanostjo in družbo,
 6. vključitev znanstvenikov v oblikovanje znanstvenih politik,
 7. razvoj ustreznih e-infrastruktur, digitalnih orodij in storitev za odprto znanost,
 8. sprememba pravnih orodij in določil politik za odprto znanost.

MEJNIKI RAZVOJA ODPRTE ZNANOSTI V EVROPSKEM RAZISKOVALNEM PROSTORU

European Open Science Policy Platform, 2015 – vsi deležniki imajo možnost sodelovanja pri oblikovanju politike odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru.

Amsterdam Call for Action on Open Science, 2016 – pobuda, oblikovana v času nizozemskega predsedovanja Evropski uniji, z namenom opredelitve področij odprte znanosti in spodbujanja usklajenega delovanja.

European Cloud Initiative – Building a competitive data and knowledge economy in Europe, 2016 – določilo o vzpostavitvi e-infrastrukture za odprte raziskovalne podatke in njihovem zbiranju v Evropskem oblaku odprte znanosti.

Council Conclusions on the transition towards an Open Science system, 2016  – ministri za znanost držav članic EU so na Svetu za konkurenčnost določili nadaljnje smeri delovanja za odprto znanost (sodelujoč razvoj politik, razvoj e-infrastruktur, odpravljanje ovir, privzeto odprti dostop do znanstvenih publikacij, ponovna uporaba raziskovalnih podatkov).

Open Science Monitor, vzpostavljen leta 2017, omogoča spremljanje vidikov odprte znanosti v Evropi.

POTREBNA POSODOBITEV NEKATERIH VIDIKOV ZNANOSTI

Izvajanje raziskovalne dejavnosti kot odprte znanosti bodo olajšale posodobitve naslednjih vidikov:

European Commission – Open Science

What is Open Science? Introduction, [2017]

Open Science Fair 2017 (inaugural international conference for all topics related to Open Science), Atene, 6.-8. 9. 2017

Europe’s Future: Open Innovation, Open Science, Open to the World, 2017
Open Science Monitor, 2017
OpenAIRE: Europe’s Hub for Open Science, 2017
Projekt The European Open Science Cloud for Research Pilot Project (EOSCpilot), 2017-2018
Mallorca declaration on open science, 2016
Realising the European Open Science Cloud, 2016
European Charter for Access to Research Infrastructures: Principles and Guidelines for Access and Related Services, 2016
Council Conclusions on the transition towards an Open Science system, 2016
Open innovation, open science, open to the world: A vision for Europe (a book), 2016
European Cloud Initiative – Building a competitive data and knowledge economy in Europe, 2016
Amsterdam Call for Action on Open Science, 2016
Draft European Open Science Agenda, 2016
ERAC Opinion on Open Research Data, 2016
Making Open Science a reality (OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 25), 2015
New policy initiative: The establishment of an Open Science Policy Platform, 2015
Carlos Moedas, European Commissioner for Research, Science and Innovation: Open Innovation, Open Science, Open to the World, 2015
Validation of the results of the public consultation on Science 2.0: Science in Transition, 2015
Public consultation »Science 2.0«: science in transition (background document), 2014

Novice > ODPRTA ZNANOST