Novice > ODPRTE OBJAVE

Definicije in deklaracije

Načini odprtega objavljanja:

Iskanje odprtih objav

Povezave

Razlogi za odprti dostop do objav

Znanstvena komunikacija v obliki znanstvenih revij se od prvih tiskanih različic sredi 17. stoletja do vključno pojava njihovih elektronskih oblik konec 20. stoletja ni veliko spremenilo. Avtorji v člankih, ki jih pregledajo njihovi vrstniki, poročajo o rezultatih raziskav, ki so jih financirale njihove organizacije ali pa so sredstva pridobili na nacionalnih ali mednarodnih razpisih. Ob sprejemu članka v objavo svoje materialne avtorske pravice prenesejo na založnika, slednji dostop do rezultatov raziskav omogoča ob plačilu naročnine na revijo in omejuje uporabo slik, grafov ter drugih delov članka v poznejših publikacijah s pridobitvijo njegovega soglasja. Večina raziskovalcev je zaposlena na javnih zavodih, ki morajo preko plačila naročnin svojim raziskovalcem omogočiti dostop do najnovejših dosežkov znanosti.

Nezadovoljstvu z omejevanjem dostopa do rezultatov javno financiranih raziskav z naročninami se je pridružilo še spiralno povečevanje cen znanstvenih revij, ki v oteženih finančnih razmerah zahteva vedno večji delež sredstev raziskovalnih organizacij v razvitem svetu in še povečuje razlike v možnostih dostopa do znanstvenih informacij v svetovnem merilu.

V tradicionalnem sistemu znanstvenega komuniciranja so raziskovalni podatki le selektivno dostopni.

Razvoj okolja odprtega dostopa

 

 

Novice > ODPRTE OBJAVE