Novice > Odprte revije (zlati odprti dostop)

Objavljanje v odprtih / odprtodostopnih znanstvenih revijah (open access journals) je poimenovano zlati odprti dostop (gold open access). Odprtodostopne revije omogočajo dostop do člankov brez plačila naročnine  in uporabljajo avtorskopravni model, v skladu s katerim avtor obdrži materialne avtorske pravice (npr. licence Creative Commons).

Odprto in prosto dostopne znanstvene revije se glede preverjanja kakovosti rokopisov, predloženih v objavo, ne razlikujejo od naročniških znanstvenih revij (rokopisi gredo skozi recenzentski postopek).

Za objavo v naročniški znanstveni reviji večinoma ni potrebno plačilo, založnik svojo dejavnost financira s prodajanjem vsebine (predvsem) raziskovalnim knjižnicam. Odprto ali prosto dostopna znanstvena revija je na svetovnem svetu dostopna brezplačno, zato mora založnik sredstva za izdajanje pridobiti iz drugih virov. Najpogosteje stroške objave članka plača avtor (Article Processing Charges), ki pridobi sredstva od matične organizacije (open access fund) ali financerja raziskave, lahko pa se revija financira iz drugih sredstev (namenska javna sredstva, sredstva združenj …) in avtor z objavo članka nima stroškov.

Seznam odprto dostopnih znanstvenih revij je dostopen v Directory of Open Access Journals. Odprto dostopne revije so indeksirane v Web of Science in Scopusu, če izpolnjujejo zahtevane kriterije.

Med največje založnike odprtodostopnih revij sodijo:

Seznam odprtih revij znanstvenih združenj je objavljen v Society Publishers with Open Access Journals.

Odprtodostopne revije izdajajo tudi tradicionalni znanstveni založniki:

Slovenske odprto in prosto dostopne revije:

  1. 48 revij, evidentiranih v Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  2. druge: Digitalna knjižnica Slovenije – Znanstveni in strokovni časopisi

Kompatibilnost programske opreme za odprte revije in repozitorije z OpenAIRE

 

Report Towards a Competitive and Sustainable OA Market in Europe, marec 2017

Research Ideas & Outcomes (RIO) Journal

The costs and benefits to the research community of Open Access: A briefing paper, marec 2016

Eigenfactor Index of Open Access Fees, 2015

‘Predatory’ open access: a longitudinal study of article volumes and market characteristics, oktober 2015

Think. Check. Submit. Choose the right journal for your research, 2015

Article Processing Charges (APCs), september 2015

PASTEUR4OA Briefing Paper: Open Access, 2015

Idealism and Opportunism: A Gold OA Overview, 2015

Pregled vidikov odprtega dostopa pri večjih znanstvenih založnikih, junij 2015

Novice > Odprte revije (zlati odprti dostop)