Novice > ODPRTI RAZISKOVALNI PODATKI

Deklaracije, iniciative, strategije

Viri in orodja za delo s podatki

Podatkovni centri

Povezave

Izhodišča za odprto dostopnost raziskovalnih podatkov

Raziskovalni podatki v odprtem dostopu s ponovno uporabo omogočajo oblikovanje novih zaključkov, preverjanje do sedaj objavljenih, kombiniranje različnih podatkov in meddisciplinarno izmenjavo v nacionalnih ter mednarodnih okvirih in s tem pocenitev raziskovanja ob izboljšani kakovosti.

Odprti podatki so bistven sestavni del odprte znanosti. Vedno več raziskovalnih fundacij, revij in ustanov zahteva izpolnjevanje obveznosti glede deljenja podatkov v skupnosti, kadar to ni v nasprotju npr. s patentno zakonodajo ali varstvom osebnih podatkov.

Prav tako je potrebno upoštevati legitimne pravice ustvarjalcev podatkov, da najprej sami izkoristijo podatke za lastne prve objave, in zagotoviti, da se bibliografski navedek z naslovom ter avtorstvom raziskovalnih podatkov upošteva kot samostojen znanstveni dosežek, enakovreden objavam v revijah. Odprta dostopnost podatkov raziskave povzroči tudi večjo citiranost objave, v kateri so analizirani ti podatki.

 

The Value and Impact of Data Sharing and Curation: A synthesis of three recent studies of UK research data centres, marec 2014

Workshop »Making Data Count: Research data availability and research assessment«, april 2013

Data: why openness and sharing are important, marec 2013

IDCC13 Data Publication: generating trust around data sharing, januar 2013

The Conundrum of Sharing Research Data, junij 2012

The Open Knowledge Foundation: Open Data Means Better Science, december 2011

Cure for scientific misconduct in science, december 2011

Willingness to Share Research Data Is Related to the Strength of the Evidence and the Quality of Reporting of Statistical Results, november 2011

Data Sharing by Scientists: Practices and Perceptions, junij 2011

Sharing Detailed Research Data Is Associated with Increased Citation Rate, marec 2007

Novice > ODPRTI RAZISKOVALNI PODATKI