Novice > POLITIKE IN STRATEGIJE

NA SVETOVNI RAVNI

Informacije o politikah odprtega dostopa se na svetovni ravni zbirajo v Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies (ROARMAP) in v SHERPA/JULIET: Research funders’ open access policies.

Priporočila nekaterih mednarodnih organizacij in združenj glede politik odprtega dostopa

Open Access Map

NA RAVNI EVROPSKE UNIJE

Pregled aktivnosti Evropske unije glede odprtega dostopa in odprte znanosti

Politika Evropske komisije glede odprtega dostopa v 7. OP in O2020

Nacionalne strategije in politike odprtega dostopa v državah članicah EU

Nacionalna spletna mesta za odprti dostop v državah članicah EU

NA NACIONALNI RAVNI V SLOVENIJI

Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 20112020 med cilji predvideva tudi “prost dostop do surovih podatkov iz raziskav, financiranih z javnimi sredstvi” in pripravo akcijskega načrta do leta 2014 kot osnovo za nacionalno politiko na področju odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav.

Vlada Republike Slovenije je aprila 2011 sprejela Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011–2020. Prost in odprt dostop do objav ter podatkov raziskav je vključen v poglavji Prednostni mednarodni projekti (sodelovanje v ESS, DARIAH, CESSDA) in Prednostna nacionalna področja (Digitalni nacionalni viri, Družboslovna in humanistična raziskovalna infrastruktura). Predvidena je vzpostavitev nacionalnega repozitorija za znanstvene objave in nacionalnega repozitorija za podatke raziskav, oba povezana s SICRIS-om. Po vzpostavitvi naj bi bila oddaja podatkov raziskav in objav obvezna. (Mnenje EIFL in SPARC Europe)

Dokument Commission Recommendation of 17. 7. 2012 on access to and preservation of scientific information vsebuje priporočila državam članicam EU glede nacionalnih politik odprtega dostopa do znanstvenih objav in podatkov raziskav, hranjenja ter ponovne uporabe znanstvenih informacij, e-infrastruktur in sodelovanja v okolju odprtega dostopa na nacionalni, evropski ter mednarodni ravni (v slovenskem jeziku).

Leta 2015 je potekala javna razprava o osnutku dokumenta “Odprti dostop v Sloveniji 2015-2020: načela in določila glede odprtega dostopa do znanstvenih objav ter raziskovalnih podatkov v Sloveniji v obdobju 2015-2020” (19. 5. 2015-2. 6. 2015).

Vlada RS je 3. 9. 2015 sprejela Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 (zapis v ROARMAP-u) in 24. 5. 2017 Akcijski načrt izvedbe Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020.

Pregled slovenskih nacionalnih aktivnosti glede odprtega dostopa in odprte znanosti

Stanje okolja odprtega dostopa v Sloveniji

Projekti in združenja, v katerih sodelujejo slovenske organizacije

Objave o odprtem dostopu v Sloveniji ali s strani slovenskih avtorjev o odprtem dostopu ali odprti znanosti

NA RAVNI SLOVENSKIH ORGANIZACIJ

Slovenske raziskovalne organizacije še niso oblikovale in sprejele določil glede odprtega dostopa do rezultatov javno financiranih raziskav v obliki recenziranih objav ter podatkov. Njihovi raziskovalci morajo poskrbeti za izpolnitev zahtev mednarodnih financerjev raziskav (npr. Evropske komisije, Wellcome Trust, drugih). Slovenski financerji raziskav bodo v pogodbe o sofinanciranju vključili določila nacionalne strategije odprtega dostopa, ko bodo slednja vključena v zakon o razisovalni in razvojni dejavnosti).

Slovenske organizacije, ki omogočajo odprt dostop do objav

Slovenski repozitoriji

Priporočila za organizacije

OA Policy Alignment Checklist, 2015

Monitoring Compliance with Open Access policies, 2015

Open Access policy effectiveness: A briefing paper for research institutions, september 2015

Open Access policy effectiveness: A briefing paper for research funders, september 2015

Practical Information for Research Performing Organizations on Policy Development, Implementation, Effectiveness and Alignment, oktober 2015

Open Access Policy Guidelines for Funders, september 2015

Open Access Policy Guidelines for Research Performing Organizations, september 2015

Open Access Policy Typology: A briefing paper for research institutions, september 2015

Novice > POLITIKE IN STRATEGIJE