Novice > Poslovni modeli

FINANCIRANJE IZDAJANJA ODPRTODOSTOPNIH REVIJ

  • Plačilo stroškov posameznih objav

Odprtodostopne revije se lahko financirajo z zaračunavanjem stroškov sprejetim in objavljenim člankom (article processing charges). Višina prispevka vsebuje tudi stroške obravnave zavrnjenih člankov. Redkeje se uporablja  model plačila ob oddaji rokopisa članka v recenzentski postopek, ne glede na to, ali je članek kasneje objavljen ali ne (submission fees model).

Založnik avtorju zaračuna stroške objave (author-pays), slednji poišče vir financiranja, npr. pri določeni organizaciji: matični ustanovi (ki lahko vzpostavi sklad za te namene ali odprto objavljanje financira iz drugih namenskih virov), financerjih raziskav, združenjih, … Nekatere založbe ustanovam omogočajo institucionalno članstvo in se financirajo tudi s članarinami. Avtorjem z ustanov članic omogočajo brezplačne objave ali nižje cene slednjih.

  • Institucionalno financirano izdajanje odprte revije

Izdajanje odprte revije financira ustanova, lahko neposredno ali posredno, delno ali v celoti, v obliki denarne podpore ali v obliki infrastrukture, prostorov, osebja itd. Z izdajanjem odprtodostopnih revij se najpogosteje ukvarjajo univerze, raziskovalni centri, knjižnice, vladne ustanove, muzeji, različne fundacije, korporacije ali konzorciji. Pri konzorcijskem modelu financiranja se več ustanov združi v trajno ali začasno skupnost, ki podpira odprto dostopno založništvo (npr.   Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics, SCOAP3).

  • Stroške objav poravnata skupnosti avtorjev in bralcev

Založniške stroške si delita skupnosti avtorjev in bralcev, ki se ukvarjajo ali zanimajo za določeno (običajno zelo specializirano) znanstveno področje (community fee, community-pays).

  • Kombinirani finančni modeli

Za kombiniran finančni model je značilna dopolnjujoča se raba večih poslovnih modelov odprtega dostopa. Za razliko od hibridnega financiranja ta model ne vključuje naročnin. Pri njem običajno sodelujejo različne ustanove.

  • Druge možnosti financiranja

Izdajanje odprtodostopne publikacije je mogoče financirati z donacijami ali oglaševanjem, lahko v celoti temelji na prostovoljnem delu.

 

HIBRIDNI MODEL FINANCIRANJA POSAMIČNIH ODPRTODOSTOPNIH ČLANKOV V NAROČNIŠKI ELEKTRONSKI REVIJI

Ob sprejemu v objavo v hibridno revijo se avtor lahko odloči za doplačilo za takojšnji odprti dostop do članka. Preostali članki v hibridni reviji bodo dostopni preko naročnine ali druge vrste plačila za dostop do celotne vsebine.

 

HIBRIDNO OBJAVLJANJE V NAROČNIŠKI TISKANI IN ODPRTODOSTOPNI ELEKTRONSKI RAZLIČICI

Hibridno objavljanje se uveljavlja pri izdajanju znanstvenih monografij.

 

Vira:

Dodatne informacije:

Novice > Poslovni modeli