Novice > Praktični napotki

  • Odprtokodni programi za upravljanje odprtodostopnih revij

Najbolj razširjen je Open Journal Systems (OJS), ki podpira celoten proces spletnega založništva – oddajo besedil, anonimen recenzentski postopek in uredniško delo, javno objavo ter možnost stika z bralci (komentiranje objav). The PKP Europe Network for the benefit of individual and library OA publishers.

Starejši oz. manj uporabljani odprtokodni programi za upravljanje odprtih revij so Digital Publishing System (DPubS), Hyperjournal in Living Reviews ePublishing Toolkit.

Ključne odločitve so praviloma že sprejete in delovanje utečeno (uredništvo, recenzentski postopki itd.). Pri preoblikovanju naročniške revije v odprtodostopno je potrebno izbrati poslovni model za financiranje izdajanja odprte revije, programsko orodje, revijo prijaviti v Directory of Open Access Journals, …).

Priporočila za izvedbo preoblikovanja so na voljo v Guide to business planning for converting a subscription-based journal to open access ali Gaining independence.

 

Prehod znanstvenih revij na elektronsko založništvo in Open Journal System, november 2015

How Does the University Press Remain Relevant, junij 2015

Recommendations for the Role of Publishers in Access to Data, oktober 2014

What to expect when you are not expecting to be a publisher, 2014

A planning perspective for library journal publishing services, 2014

University presess in libraries: potential for successful marriages, 2014

Library-as-Publisher: Capacity Building for the Library Publishing Subfield, 2014

Open-access Journal Publishing Resource Index

Open Access Scholarly Publishers Association – FAQs – Licensing

Open Journal Systems: Online Tutorials

Copernicus: First Open Access Publisher in OpenAIRE!, julij 2012

Library Publishing Services: Strategies for Success: Final Research Report, marec 2012

Novice > Praktični napotki