Novice > Shranjevanje v repozitorije (zeleni odprti dostop)

Z zelenim odprtim dostopom (green open access) je poimenovana shranitev avtorjeve končne recenzirane različice članka (prednatisa – angl. postprint), sprejete v objavo v naročniško znanstveno revijo, v repozitorij. Če je avtor za objavo v naročniški znanstveni reviji materialne avtorske pravice prenesel na založnika, mu mora slednji dovoliti shranitev recenziranega članka v avtorjevi končni obliki v repozitorij. Založnik lahko zahteva, da avtorjeva končna recenzirana različica članka, shranjena v repozitorij, določeno obdobje ni dostopna (embargo).

Politike založnikov naročniških znanstvenih revij glede shranjevanja v repozitorije so na svetovni ravni zbrane na spletni strani SHERPA/RoMEO (že leta 2011 je 87 odstotkov znanstvenih revij v svetovnem merilu dovoljevalo takojšnjo shranitev člankov v repozitorij s strani avtorjev, od tega 60 odstotkov v obliki avtorjeve zadnje recenzirane različice – več v 60% of journals allow immediate archiving of peer-reviewed articles – but it gets much much better …).

Avtor se za shranitev svoje končne različice članka v repozitorij lahko odloči prostovoljno, lahko mu to priporočita ali od njega zahtevata matična organizacija ali financer raziskave (open access mandate). Informacije o politikah odprtega dostopa, ki vsebujejo priporočilo ali obvezo shranitve v repozitorije, so na svetovni ravni zbrane v Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies (ROARMAP).

 

Report Towards a Competitive and Sustainable OA Market in Europe, marec 2017

The costs and benefits to the research community of Open Access: A briefing paper, marec 2016

Pregled vidikov odprtega dostopa pri večjih znanstvenih založnikih, junij 2015

Science 2.0 Repositories: Time for a Change in Scholarly Communication, januar 2015

Novice > Shranjevanje v repozitorije (zeleni odprti dostop)