Novice > Znanstveni založniki

Znanstveni založniki so nepogrešljiv člen pri razširjanju rezultatov in dosežkov znanstvenih skupnosti. Vedno več založb izkorišča prednosti izdajanja znanstvene literature v okolju odprtega dostopa. Hitreje se razvija in širi izdajanje odprtih revij, razvoj izdajanja odprtih monografij, predvsem v humanistiki in družboslovju, je počasnejši.

Kakor ugotavlja promotor odprtega dostopa Peter Suber, voditelj revolucije brez voditeljev, je „odprti dostop združljiv z avtorskim pravom, recenzentskimi postopki, prihodki (celo z dobičkom), tiskanimi izdajami, hranjenjem, prestižem, kakovostjo, kariernim napredovanjem, vrednotenjem in drugimi vidiki ter podpornimi storitvami, značilnimi za klasično znanstveno literaturo. Ključna razlika je v tem, da računov ne plačujejo bralci, zato plačilo ne predstavlja ovire za dostop.“ 

Založništvo znanstvenih revij

Založništvo znanstvenih monografij

Novice > Znanstveni založniki